hyenru
hyenru

Ուսանողներին

Դասացուցակ

2020-2021 ուս․տարվա դասացուցակը հասանելի կլինի 2020 թ օգոստոսին

Ուսանողական խորհուրդ

ԵՀՀ ՈՒԽ-ն կազմակերպում է բազմաթիվ ներհամալսարանական և արտահամալսարանական միջոցառումներ, ինչպիսիք են՝ ներգնա տուր-ծրագրերը, պատմական թանգարանների այցը, սպորտային բազմատեսակ միջոցառումները, բարեգործական ծրագրերը

Սիմուլյացիոն կենտրոն

«Հայբուսակ» համալսարանի Սիմուլյացիոն կենտրոնում ստեղծված են բոլոր պայմանները ուսուցմումն էլ ավելի որակյալ դարձնելու համար