hyenru
hyenru

ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ԱՌԱՋԱՐԿ ԲՈԼԵՍԼԱՎ ՊՐՈՒՍԻ ԱՆՎԱՆ ՎԱՐՇԱՎԱՅԻ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ԲԻԶՆԵՍ ԵՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻՑ

Կրթության Միջազգային Ակադեմիայի Հայբուսակ համալսարանի և Վարշավայի հումանիտար, ինչպես նաև Բիզնեսի և կառավարման համալսարանների միջև կնքված համաձայնագրերի հիման վրա կազմակերպվում է ընդունելություն ներքոհիշյալ մասնագիտություններով

 

 • Կառավարման Ֆակուլտետ
 1. Ձեռնարկությունների կառավարում
 2. Կառավարման ռազմավարություն
 3. Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսների կառավարում

 

 • Լոգիստիկայի Ֆակուլտետ
 1. Ձեռնարկությունների լոգիստիկա և պահպանություն
 2. Վերգետնյա տրանսպորտի կառավարում

 

 • Մանկավարժության Ֆակուլտետ
 1. Դաստիարակություն և խնամք մանկավարժական թերապիայի միջոցով
 2. Նախադպրոցական դաստիարակություն և կրթություն մանկավարժական թերապիայի միջոցով
 3. Նախադպրոցական դաստիարակություն և կրթություն անգլերեն լեզվով, ռեաբիլիտացիոն/վերականգնողական/ մանկավարժություն

 

 • Ժուռնալիստիկայի Ֆակուլտետ
 1. Ռադիո և հեռուստատեսային լրագրություն
 2. Հեռուստատեսային արտադրություն և ռեժիսուրա

 

 • Լուսանկարչության Ֆակուլտետ
 1. Լուսանկարչություն

 

 • Գովազդի Ֆակուլտետ
 1. Գովազդի ռազմավարություն
 2. Հասարակայնության հետ կապեր /PR/

 

 • Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ
 1. ԶԼՄ-ների սոցիոլոգիա
 2. Կազմակերպության սոցիոլոգիա և կառավարում
 3. Գիտելիքներ ժամնակակից հասարակության մասին

 

 • Քաղաքագիտության Ֆակուլտետ
 1. Միջազգային հարաբերություններ
 2. Պետական կառավարում
 3. Մարկետինգ և խորհրդատվություն

 

 • Ուսուցումը՝ առկա/հեռակա, տևողությունը՝ 3 տարի։
 • 1-ին և 2-րդ կուրս՝ ուսուցում Հայաստանում՝ տարեկան ուսման վարձը 900 եվրո։
 • 3-րդ կուրս՝ ուսուցում Լեհաստանում՝ ուսման վարձը 1500 եվրո։
 • Ընդունելություն է կազմակերպվում նաև մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում։
 • Շրջանավարտները ստանում են եվրոպական դիպլոմ, ինչպես նաև՝ աշխատանքի իրավունք։
 • Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 374 91 40-99-56,  374 96 35-90-56 հեռախոսահամարներով։

 

Leave a Reply