hyenru
hyenru

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԹՐԵՅՆԻՆԳ

Երևանի Հայբուսակ համալսարանում 2018 թ.-ի փետրվարի 23-ին կայացավ կրթության որակի ապահովման պատասխանատուների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի թրեյնինգ, որը կազմակերպել և համակարգում էր Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը: Բացման խոսքով հանդես եկավ ԿՄԱ նախագահ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Անահիտ Հարությունյանը: Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աննա Սուքիասյանը, Կենտրոնի տնօրենի տեղակալ (ՄԿԾ) Նարինե Հովսեփյանըներկայացրեցինհամապատասխան տեղեկատվություն, որի շուրջ ծավալվեցին քննարկումներ:

Leave a Reply