hyenru
hyenru

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄԻՆ

2017թ դեկտեմբերի 4-ից 5-ը Հայբուսակ համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Նաիրա Հարությունյանը մասնակցել է «Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում հանուն առողջության կայուն սննդի համակարգի վերաբերյալ ռեգիոնալ սիմպոզիում»-ին, ներկայացնելով «Հայաստանում սննդի անվտանգության բարձրացումը դպրոցների սննդի ծրագրի միջոցով» գիտական հոդվածի պոստերը։ Մանրամասները հետևյալ կայքում՝ 

 

http://www.fao.org/fsnforum/news/regional-symposium-sustainable-food-systems-healthy-diets-europe-and-central-asia

Leave a Reply