hyenru
hyenru

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԵՏՆԵՐՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ

Հայբուսակ համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողները այցելեցին Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպված «ՀՀ բանկեր, ներդրումային և վարկային կազմակերպություններ» երկօրյա ցուցահանդեսին, որի նպատակն էր ներկայացնել ՀՀ բանկային համակարգի ձեռքբերումները, վարկային և ներդրումային նոր ծրագրերը և դրանց մատչելիությունը: Ուսանողներին ներկայացվեց բանկերի և վարկային կազմակերպությունների գործառությունները, կատարվող գործարքները: Հանդիպում-ցուցահանդեսը ուսանողներին թույլ տվեց հասկանալ բանկերի առավելությունները և թերությունները:

Leave a Reply