hyenru
hyenru

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՒ ՏԱԼԼԻՆՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՄԻՋԵՒ

Երևանի Հայբուսակ համալսարանի և Տալլիննի բժշկական քոլեջի (Tallinn Health Care College) միջև վերակնքվել է համաձայնության հուշագիր, որի ադյունքում բուհերը կիրականացնեն վարչական աշխատողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների փոխանակում, ինչպես նաև համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ և էլեկտորոնայաին ուսուցման ծրագրեր:

Նշենք որ համագործակցությունը երկու բուհերի միջև սկիզբ է առել Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում:

Leave a Reply