hyen
hyen

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը

Երեւանի “Հայբուսակ” Համալսարանում ընթանում Է Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը

Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության որակի էստոնական գործակալությունը (EKKA) դրական արձագանքեց “Հայբուսակ” համալսարանի գործունեությանը․ “Կարևորն այն է, որ Դուք ճիշտ ուղու վրա եք”։

Leave a Reply