hyenru
hyenru

ԲԱՑ ԴԱՍ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐՈՒՄ

Հայբուսակ համալսարանի իրավաբանական և տնտեսագիտական ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները մասնակցեցին «Ռեզյումե» և «Հետաքրքրվածության նամակ» գրելու վերաբերյալ բաց դասին:

Բաց դասի բանախոսը «Իրավագիտություն» մասնագիտության դասախոս Նաիրա Հարությունյանն էր:

Դեկան Գ.Գրիգորյանը նշեց, որ աշխատաշուկայում կարևոր նշանակություն ունի գիտելիքներն ու հմտությունները պատշաճ ձևով շարադրելը և գործատուին ճիշտ ներկայանալը:

Այս առումով նմանատիպ դասեր կազմակերպելը անհրաժեշտություն է:

Leave a Reply