hyenru
hyenru

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՒ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍ ԴՊՐՈՑԻ ՄԻՋԵՒ

Երևանի Հայբուսակ համալսարանի և Ամերիկյան միջազգային բիզնես դպրոցի (International Business School Americas, Brazil) միջև կնքվել է համաձայնության հուշագիր, որի ադյունքում բուհերը կիրականացնեն վարչական աշխատողների, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ուսանողներ փոխանակում, համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ, էլեկտորոնայաին ուսուցման ծրագրեր և գիտաժողովներ:

Leave a Reply