hyenru
hyenru

ՀԱՄԱՏԵՂ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐՈՒՄ

Հաբուսակ համալսարանի հումանիտար և տնտեսագիտական ֆակուլտետները համատեղ կազմակերպել էին գիտաժողով, որի շրջանակներում ֆակուլտետների ուսանողները ներկայացրեցին հոգեբանություն, տնտեսագիտություն, անգլերեն լեզու և գրականություն առարկաների շրջանակներում կատարած հետազոտությունների արդյունքները,որոնք սկսել էին դեռ տարեսկզբին:

Աշխատանքները համակարգել էին հումանիտար ֆակուլտետի դասախսներ Գ.Մնոյանը, Ն.Ապրեսյանը, Ա.Մարգարյանը, Ա.Վահանյանը, տնտեսագիտական ֆակուլտետից՝ Ա.Հարությունյանը,Գ.Գևորգյանը և Ն.Հովսեփյանը: Հետազոտությունների գործնական արդյունքներ ձեռք բերելու համար ուսանողները ուսումնասիրություններ էին կատարել դպրոցներում,թանգարաններում,հոգեբանական կենտրոններում,տուրիստական ընկերություններում:

Leave a Reply