hyenru
hyenru

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ԵՎ ԹՐԵՅՆԻՆԳ-ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

2017 թ.-ի հոկտեմբերի 30-31-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում տեղի ունեցավ միջազգային համաժողով և թրեյնինգ-աշխատաժողով «Հետևել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և շրջանավարտների առաջխաղացման ուղուն» թեմայով` Էրազմուս+-ի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների տեխնիկական աջակցության առաքելության շրջանակներում:

Համաժողովի ընթացքում տեղի ունեցան ակտիվ քննարկումներ և խմբային աշխատանքներ, որոնց Երևանի Հայբուսակ համալսարանից մասնակցեցին կրթության որակի ապահովման Կենտրոնի (ՈԱԿ) տնօրեն Աննա Սուքիասյանը, նույն Կենտրոնի փոխտնօրեն (ՄԿԾ-ների հարցով) և շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի կենտրոնի տնօրեն Նարինե Հովսեփյանը, տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան Աննա Հարությունյանը, հումանիտար ֆակուլտետի դեկան Մերի Բալայանը և ՈԱԿ-ի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը:

Մասնակիցներին տրվելու են հավաստագրեր:

Leave a Reply