hyenru
hyenru

Հիմնադիր

ԼԵՎՈՆ ՎՌԱՄԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
(1927-2007)

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մի շարք ակադեմիաների ակադեմիկոս, Հայբուսակ համալսարանի հիմնադիր և առաջին ռեկտոր: 400-ից ավելի գիտական աշխատությունների հեղինակ է, տպագրել է 40-ից ավելի մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր, և բառարաններ: Գիտական հետաքրքրությունները՝ էկոլոգիա, բնապահպանություն, բուսաբանություն, կանաչապատում, բուսաբուժություն, դեկորատիվ կանաչապատում, լանդշաֆտային ճարտարապետություն:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2006 –     Կրթության Միջազգային Ակադեմիայի նախագահ, ԿՄԱ գիտական խորհրդի նախագահ
1995 –     Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի (այժմ համալսարան) կենսաբանության և կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
1994 –     «Հարություն» գիտակրթական ասոցիացիայի նախագահ
1990-1993     Հայբուսակ ինստիտուտի (այժմ համալսարան) ռեկտոր
1978 –     Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի գյուղհիմունքների ամբիոնի վարիչ
1973 –     Հայաստանի ԳԱ Բուսաբանության ինստիտուտի կանաչապատման և լանդշաֆտային ճարտարապետության բաժնի վարիչ
1962 –     Ավագ գիտական աշխատող Հայաստանի ԳԱ Բուսաբանության ինստիտուտում

ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐՊԱՐԳԵՎՆԵՐԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ
2007 –     Միջազգային Ինֆորմատիզացիայի Ակադեմիայի (www.iia.ca) անդամ
2006 –    ՌԴ Բժշկատեխնիկական Ակադեմիայի իսկական անդամ
2003 –     Անանիա Շիրակացու անվան մեդալ՝ ՀՀ նախագահի հրամանագրով
2002 –    Էկոլոգիայի և Կենսագործունեության Անվտանգության գիտությունների Ակադեմիայի (http://www.maneb.spb.su/)  իսկական անդամ
Միջազգային Մանկավարժական Ակադեմիայի անդամ
1983 –     Հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտեի և արհմիութենական հանրապետական կոմիտեի պատվոգիր
Բնության պահպանության ընկերության հանրապետական խորհրդի նախագահության պատվոգիր
1983 –     Պրոֆեսորի կոչում
1978 –     Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության պատվոգիր
1976 –     «Գիտելիք» Համամիութենական ընկերության պատվոգիր
1973 –     ԳԱ գովեստագիր
ԽՍՀՄ Ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահանդեսի բրոնզե մեդալ
1971 –     Հայաստանի Ժուռնալիստների Միության անդամ
1970 –     Դոկտորական ատենախոսություն
1961 –     Թեկնածուական ատենախոսություն
    
ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2007 –     Արցախի ֆլորան (2 հատոր). Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
2006 –    Պարտիզագործի հանրագիտարան (2 հատոր), Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
1993-2006 –  Ֆիտոթերապիա (8 հատոր), Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
2005 –    Հայաստանի բնությունը, նրա պահպանության և հարստացման ուղիները, Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
2004 –     Ճանապարհորդություն բնության գաղտնարաններում, Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
2003 –     Հետաքրքրաշարժ բուսաբանություն, Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
1997 –     Ընդհանուր էկոլոգիա (բուհական դասագիրք), I պրակ, Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
1997 –     Ընդհանուր էկոլոգիա (բուհական դասագիրք), II պրակ, Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն
1996 –     Հանրաճանաչ դեղաբույսերի օգտագործման համառոտ ձեռնարկ, Երևան, Հայբուսակ համալսարանի հրատարակչություն (Ա. Լ. Հարությունյանի համահեղինակությամբ)
1987 –     Քո շրջապատի ծաղիկները. Գիտահանրամատչելի ակնարկ, Երևան, «Արևիկ»
1986 –     Հայաստանի դենդրոֆլորան, հատոր II, Երևան, «Լույս» (Ս. Լ. Հարությունյանի համահեղինակությամբ)
1986 –     Կանաչ շինարարության հայ-ռուսերեն բացատրական բառարան, Երևան, Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ. (Ֆ. Ճ. Հայրապետյանի և Յա. Ի. Մուլիքջանյանի համահեղինակությամբ
1985 –     Հայաստանի դենդրոֆլորան, հատոր I, Երևան, «Լույս» (Ս. Լ. Հարությունյանի համահեղինակությամբ)
1984 –     Քո շրջապատի թփերը. Գիտահանրամատչելի ակնարկ, Երևան, «Սովետական գրող»
1983 –     Քո շրջապատի ծառերը. Գիտահանրամատչելի ակնարկ, Երևան, «Սովետական գրող»
1983 –     Բնության պահպանության հիմունքները (բուհական դասագիրք), Երևան, «Լույս» (Մ. Հայրապետյանի համահեղինակությամբ)
1981 –     Որ ավելի գեղեցիկ դառնա Սևանը, Երևան, «Լույս»
1974 –     Անտառապուրակներ և կանաչ գոտիներ, Երևան, «Հայաստան»
1969 –     Լանդշաֆտային պարկաշինություն, Երևան, «Հայաստան»
1962 –     Գյուղական բնակավայրերի կանաչապատումը, Երևան, «Հայաստան» (Ս. Պ. Աթոյանի համահեղինակությամբ)
1961 –     Ճանապրահների և փողոցների կանաչապատումը, Երևան, «Հայաստան» (Ս. Պ. Աթոյանի համահեղինակությամբ)