hyenru
hyenru

Հաճախ տրվող հարցեր

Քանի՞ տարի է տևում ուսուցումը:

ֆակուլտետներում ուսումնական ծրագրերը համապատասխանեցված են Բոլոնյան գործընթացին: Բակալավրիատի դասընթացը տևում է 4 տարի, որից հետո ցանկացողները կարող են կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում` ևս 2 տարի: Ասպիրանտուրայի տևողությունը 3 տարի է

Ի՞նչ դիպլոմ են ստանում շրջանավարտները:

Բոլոր ‎ֆակուլտետների շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ, քանի որ «Հայբուսակ» համալսարանի ‎ֆակուլտետները հավատարմագրված են պետության կողմից: Մեր շրջանավարտներն աշխատում են ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում:

Որտե՞ղ կարող են աշխատել շրջանավարտները ավարտելուց հետո:

Յուրաքանչյուր շրջանավարտ հնարավորություն ունի աշխատանքի տեղավորվելու ՀՀ պետական և մասնավոր առաջատար ձեռնարկություններում և հիմնարկներում: Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցով զբաղվում է շրջանավարտների կարիերայի կենտրոնը, որը մինչև օրս աշխատանքի է տեղավորել բազմաթիվ շրջանավարտների:

Ի՞նչ լեզուներ կարող եմ ես ուսումնասիրել հումանիտար ‎ֆակուլտետում: Կարող եմ արդյոք ուսումնասիրել մեկից ավելի լեզու: Կարող եմ ընտրել իմ ուզած լեզուն:

«Հայբուսակ» համալսարանի համապատասխան բաժիններում բացի առաջին օտար լեզվից ուսումնասիրվում է նաև երկրորդ օտար լեզու: Օրինակ, եթե առաջին օտար լեզուն անգլերենն է, ապա ուսանողը կարող է որպես երկրորդ մասնագիտական օտար լեզու ուսումնասիրել ‎ֆրանսերեն, իսպաներեն կամ գերմաներեն: Երկրորդ օտար լեզվի ուսումնասիրությունը պարտադիր է, բայց դիմորդը միշտ կարող է ընտրել, թե ինչ լեզու է ուզում սովորել:

Ովք՞եր են դասավանդում «Հայբուսակ» համալսարանում:

Մեր պրո‎‎ֆեսորադասախոսական կազմը բաղկացած է հանրապետության լավագույն մասնագետներից: Պատկառելի պրո‎ֆեսորների հետ մեկտեղ դասավանդում են երիտասարդ խոստումնալից դասախոսներ, որոնք փորձ են փոխ առնում մեր վաստակավոր դասախոսներից: