hy
hy

Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը “Ռոսլին” արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայում

Հաջողությամբ ավարտվեց մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը “Ռոսլին” արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայում