hy
hy

Տեղի ունեցավ Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի 2021-2022 ուստարվա բակալավրի և մագիստրատուրայի ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը։

Տեղի ունեցավ Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի 2021-2022 ուստարվա բակալավրի և մագիստրատուրայի ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը։

Leave a Reply