hyen
hyen

Ուսանողական գիտական ընկերության Գիտաժողով

Սույն թվականի մայիսի 20-ին ԵՀՀ Նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպված գիտաժողովը, որի շրջանակներում հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողները ներկայացրեցին հոգեբանություն և անգլերեն լեզու և գրականություն առարկաների շրջանակներում կատարած հետազոտությունների արդյունքները: Զեկույցների թեմաները հետևյալն էին՝

 • Մարինե Մարտիկի Սարգսյան – 4-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Մանկական վախերի տարիքային շարժընթացը»
 • Կարինե Գևորգի Ղազարյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Սթրես, սթրեսակայունություն»
 • Ռուզաննա Սամվելի Չոբանյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
  Թեմա՝ “English and American Idioms, Set Expressions and their Equivalents in the Armenian language”
  «Անգլիական և ամերիկյան դարձվածքները, պատկերավոր արտահայտություները և դրանց համարժեքները հայերենում»
 • Լիլիթ Կարենի Ավետիսյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
  Թեմա՝ “Christmas, New Year and Easter customs and traditions in the UK, the USA and the RA”
  «Սուրբ Ծննդյան, Ամանորի և Զատկի ավանդույթներն ու սովորույթները Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում և Հայաստանի Հանրապետությունում»
 • Նելլի Ահարոնի Աբրահամյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/ Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Անձի զարգացումը և ձևավորումը»
 • Կալիփսե Լևոնի Խուգոյան – 4-րդ կուրս, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ն. Ապրեսյան
  Թեմա՝ «Types of Sentences. The Sentence»
  «Նախադասություն: Նախադասության տեսակները»
 • Գայանե Գրիգորի Աթայան – 4-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի բարոյական դաստիարակության գործում»
 • Անահիտ Ռոբերտի Մարգարյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Ուսուցիչը՝ մանկավարժական գործընթացի գլխավոր դերակատար»
 • Լուսինե Ասատուրի Անդոկյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Բնավորության շեշտվածությունը»

 

Leave a Reply