hyen
hyen

Միջազգային համագործակցություն

Գործընկերության հիմնական սկզբունքներ

 

Երևանի ՛՛Հայբուսակ՛՛ համալսարանը նպաստում է միջազգային գործընկերության զարգացմանը մի շարք եղանակներով, որոնք նպատակ ունեն խթանել համագործակցությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև: Տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ հարաբերությունների հաստատման, հետագա ընդլայնման և զարգացման հիմնական սկզբունքները հետևյալն են՝ 

 

  1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և հետազոտեղների փոխանակում
  2. ՈՒսանողների փոխանակում
  3. Տեխնիկական և վարչարարական անձնակազմի փոխանակում` համաձայն հատուկ պահանջների
  4. Համատեղ կրթական ծրագրերի մշակում և իրականացում
  5. Համատեղ հետազոտական ծրագրերի մշակում և իրականացում
  6. Ասպիրանտների համատեղ գիտական ղեկավարների համակարգի մշակում և իրականացում
  7. Գիտական կոնֆերանսների, սեմինարների, աշխատաշուկաների և կարճաժամկետ ծրագրերի /ձմեռային և ամառային դպրոցներ/ և համագործակցության այլ ուղղություններ և ձևաչափեր
  8. Տեղեկատվության, փաստաթղթերի, գրականության և մատենագիտական հրապարակումների փոխանակում, առկա ուսումնական գրականության և նյութերի փոխանակում, ինչպես նաև նոր ձեռնարկների, մեթոդական նյութերի, դասընթացների ձեռնարկների, կրթական ծրագրերի և ստանդարտների համատեղ մշակման նպատակով տեղեկատվության փոխանակում:

 

Ներկայումս ԵՀՀ պայմանագրեր, համաձայնագրեր ունի աշխարհի մի շարք համալսարանների, միջազգային կազմակերպությունների, գիտահետազոտական կենտրոնների, ինստիտուտների, կլինիկաներ և մշակութային հաստատությունների հետ:

 

1. Համալսարաններ

Պայմանագրեր, հուշագրեր և համաձայնագրեր են կնքվել հետևյալ և բազմաթիվ այլ երկրների համալսարանների հետ

Լեհաստան/ Warsaw University of Humanities

Լեհաստան/ University of Business and Administration

Էստոնիա /Tallinn Health Care College/

Ռուսաստան /Ի.Մ.Սեչենովի անվան Մոսկվայի պետական բժշկական համալսարան/

Շվեյցարիա /Բաց համալսարան/

Ուկրաինա

Իսպանիա /Մենեջմենտի Եվրոպական դպրոց/

Տաջիկստան

Բրազիլիա / Ամերիկյան միջազգային բիզնես դպրոց/

Kolegji Universitar Qiriazi /Ալբանիա/

VITEZ Համալսարան /Բոսնիա և Հերցեգովինա/

University College of Business /Ալբանիա/

American University of Georgia /Վրաստան/

Technological University of Georgia /Վրաստան/

RAI university /Հնդկաստան/

Liepaja University /Լատվիա/

Adam Mickiewicz University in Poznan /Լեհաստան/

Metropolitan University Prague /Չեխիա/

University of Humanities and Economics in Lodz /Լեհաստան/

University of Agriculture in Krakow /Լեհաստան/

Poznan Medical University /Լեհաստան/

Jan Dlugosz University in Czestochowa /Լեհաստան/

Tsenov Academy of Economics /Բուլղարիա/

Warsaw School of Information Technology /Լեհաստան/

Technical University of Varna /Բուլղարիա/

University of Economics /Վառնա - Բուլղարիա/

International University of Novi Pazar /Սերբիա/

Caucasus International University /Վրաստան/

ԵՀՀ համաձայնագրեր է կնքել աշխարհի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ` նպատակ հետապնդելով հաստատել և ընդլայնել փոխհարաբերությունները տարբեր ուղղություններով, մասնավորապես`

1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և հետազոտեղների փոխանակում

2. ՈՒսանողների փոխանակում

3. Տեխնիկական և վարչարարական անձնակազմի փոխանակում` համաձայն հատուկ պահանջների

4. Համատեղ կրթական ծրագրերի մշակում և իրականացում

5. Համատեղ հետազոտական ծրագրերի մշակում և իրականացում

6. Ասպիրանտների համատեղ գիտական ղեկավարների համակարգի մշակում և իրականացում

7. Գիտական կոնֆերանսների, սեմինարների, աշխատաշուկաների և կարճաժամկետ ծրագրերի /ձմեռային և ամառային դպրոցներ/ և համագործակցության այլ ուղղություններ և ձևաչափեր

 

 

2. Միջազգային կազմակերպություններ, դեսպանություններ և գիտահետազոտական կենտրոններ

Երևանի “Հայբուսակ” համալսարանը համագործակցում է տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, դեսպանությունների, գիտահետազոտական կենտրոնների, կլինիկաների, և հասարակական կազմակերպությունների հետ: Համալսարանի և տարբեր կառույցների հետ համատեղ իրականացվում են տարատեսակ միջոցառումներ, նախաձեռնություններ և ծրագրեր ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական և ադմինիստրատիվ կազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Սերտ փոխհարաբերություններ են ստեղծվել ԱՄՆ-ի, Հնդկաստանի և Իրանի և բազմաթիվ այլ դեսպանություններ հետ: Վերջիններիս ներկայացուցիչների հետ պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ, դասախոսություններ, քննարկումներ և կլոր սեղաններ: Համալսարանի ներկայացուցիչները նույնպես տարբեր առիթներով ներկա են գտնվել դեսպանությունների կողմից կազմակերպված տարատեսակ միջոցառումներին: Ի թիվս բազմաթիվ կառույցների ԵՀՀ համագործակցում է նաև հետևյալ հաստատությունների հետ`

• Մոսկվայի բժշկա-սոցիալական ռեաբիլիտացիայի ինստիտուտ

• Մոսկվայի առողջապահության դեպարտամենի No. 26 Մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա

• Մարդալեիշվիլիի ուռուցքաբանության գիտա-հետազոտական կենտրոն

• «Ֆակտում» իրավապաշտպան կազմակերպության

• Հնդկաստանի «Կամպուս» կենտրոն

• Տիրի (Մեծ Բրիտանիա) կազմակերպություն

• Educational Commission for Foreign Medical Graduates (“ECFMG”)

• “AL-NOOR” company

• “Wisdom–Gate agency Nig” LLC

• Միավորված ազգերի կազմակերպություն (զարգացման USAID ծրագիր,ՓԳՀ (UNHCR))

• Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության հայաստանյան ներկայացուցչու¬թյուն (ABA/ROLI)

• «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ՀԿ («Իրավունք բոլորի համար՝ Street Law»)