hy
hy

Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոն

Հետազոտական համալսարանների դերը,  որպես ժամանակի հրամայական, այլևս կենսական պահանջ է,  որտեղ կրթական գործընթացի անքակտելի բաղադրիչը պետք է հանդիսանա  գիտական և հետազոտական  ակտիվ գործունեությունը, արդյունքների արդյունավետ արտադրական շրջանառությունը՝ բանիմաց և հոգատար մասնագետների ու գիտնականների համատեղ ջանքերով։ Վերոնշյալ նպատակի  իրականացմանը ձեռնամուխ է եղել նաև ԵՀՀ  նորաստեղծ /2022 թ․ սեպտեմբեր/ Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնը: Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնը սատարում է համալսարանի առաքելությանը` ձևավորերլով ստեղծարար և ներառական գիտահետազոտական մշակույթ ունեցող առաջատար հետազոտական համալսարան, որը համակարգում է գիտական, հետազոտական, գիտամեթոդական, փորձագիտական աշխատանքները։
Ուղղորդում, ինտեգրում և տրամադրում է բազմամասնագիտական մրցունակ հետազոտություններ՝ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների բարելավման և առաջընթացի նպատակով։

Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի առաջնային նպատակներից է․

  • Զարգացնել դասավանդողների և ուսանողների գիտահետազոտական կարողություններն ու հմտությունները։
  • Ստեղծել նախադրյալներ և նպաստող մեխանիզմներ՝ հետազոտությունների ծավալի էական աճի և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության ընդլայնման համար:
  • Նպաստել համալսարանի ստորաբաժանումների միջև ակադեմիական համագործակցության ընդլայնմանը։
  • Խթանել Համալսարանի հետազոտական աշխատանքների միջազգայնացման գործընթացները։

Կենտրոնի կողմից  մշակվել և  և շարունակում է ներդրվել   մի շարք մեխանիզմներ,  կանոնակարգեր և ընթացակարգեր, որոնք միտված են կանոնակարգելու կենտրոնի  գործունեությունը և ստեղծելու նպաստավոր պայմաններ մտավոր ներուժի պահպանման և զարգացման համար: Կենտրոնը նախատեսում է վերաճել նաև  խորհրդատվական գործունեություն ծավալող կենտրոնի, որտեղ գիտական արդյունավետ աշխատանքներ կատարելու նպատակով կտրամադրվի մասնագիտական խորհրդատվություն: Կենտրոնը բաց է ցանկացած  ազգային և միջազգային գիտական, գիտահետազոտական, գիտամեթոդական և փորձագիտական համագործակցության համար։