hy
hy

Կրթության որակի միջազգային հավատարմագրում ստացած «Հայբուսակ» համալսարանը շարունակում է ընդունելությունը «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում։ 

Այս գրառումը կատարում եմ իմ նախկին /ՀԲՀ/  ուսանողների և շրջանավարտների խնդրանք-պահանջով, որոնք կորցրել էին կապը  ֆակ-ի հետ և ունեն տեղեկատվության կարիք։ Ուստի, նրանց համար առանձնացնում եմ հետևյալը

Կրթության որակի միջազգային հավատարմագրում ստացած «Հայբուսակ» համալսարանը շարունակում է ընդունելությունը «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում։ 

Իրավաբանական ֆակ-ում ուսուցումն իրականացվում է

  • Առկա, հեռակա, դեմառդեմ և հեռավար, 
  • ուսման վարձը մատչելի է,
  • ֆակ-տն ունի որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմ,
  • բարելավված կրթական միջավայր, 
  • վերանայված կրթական ծրագրեր, որոնցում շեշտադրում է կատարվել դասավանդման և ուսումնառության մեթոդաբանությանը, ուսանողակենտրոն դասավանդում իրականացնելու համար սովորողների ինքնուրույնության և անհատական ունակությունների զարգացմանը,
  • աշխատանքի տեղավորման լայն հնարավորություններ՝ նաև արտասահմանում,
  • իրավաբանական կլինիկայի գործունեություն, որը կարևոր հարթակ է մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ ձևավորելու, բնակչությանը անվճար իրավաբանական ծառայություններ մատուցելու, միջբուհական համագործակցության և միջազգային կառույցների հետ փոխշահավետ գործակցության համար։

       Ինչպես տեսնում եք՝ «Հայբուսակ» համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում շարունակվում են լավագույն ավանդույթները՝ անհրաժեշտ գիտելիքներով, հմտություններով և կարողություններով օժտված մասնագետներ պատրաստելու՝ ազգային և միջազգային աշխատաշուկայի պահանջները բավարարելու համար։

 

Leave a Reply