hy
hy

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ` բոլորի համար

Բացառիկ հնարավորություն
Միաժամանակ ստացեք երկու բարձրագույն կրթություն, որից մեկը “Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ” մասնագիտությամբ: Երևանի «Հայբուսակ» Համալսարանը առաջարկում է ձեզ հետաքրքիր ուսումնառություն առկա, հեռակա (հեռավար) ծրագրերով:
“Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները” ձեր առջև կբացեն նոր և լայն հեռանկարներ:
Ժամանակն է իրագործել նպատակները:
Սկսեք այսօր:
Էլ․ հասցե՝
haybusak@gmail.com

Leave a Reply