hy
hy

Ինքնավերլուծության «Ռազմավարական կառավարում» չափորոշչի վերաբերյալ հանդիպում

Ինքնավերլուծության «Ռազմավարական կառավարում» չափորոշչի վերաբերյալ հանդիպում

Էստոնական կրթության որակի ապահովման գործակալության (HAKA) կողմից հավատարմագրման շրջանակներում Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանում մեկնարկել են ինքնավերլուծության հաշվետվության կազմման աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 6-ին ԵՀՀ ներքին և արտաքին շահակիցները հանդիպել էին՝ «Ռազմավարական կառավարում» չափորոշիչը ինքնագնահատելու համար։ Մասնակիցները կատարեցին թիմային քննարկումներ և ներկայացրին արդյունքները։

Leave a Reply