hyenru
hyenru

Էթիկայի հանձնաժողով

Հետադարձ կապ

Հարգելի ուսանողներ, դասախոսներ, արտաքին և ներքին շահակիցներ, 

եթե ունեք որևէ հարցեր, բողոքներ կամ առաջարկներ, խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված հավելվածը և կապ հասատել Էթիկայի հանձնաժողովի հետ։