hyenru
hyenru

Օգտակար նյութեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

  • ԿրթությունԿրթությունը նույնպես նշվում է հակառակ հերթականությամբ, և դպրոցի մասին տեղեկությունը կարելի է բաց թողնել, եթե ունեք բարձրագույն կրթություն: Նշում եք ընդունվելու և ավարտելու տարեթվերը, կրթական հաստատության անվանումը, ֆակուլտետը և բաժինը:
  • Լեզուների իմացությունը և այլ հմտություններՎերջում նշում եք լեզուների իմացությունը և այլ հմտություններ, եթե դրանք կարևոր են տվյալ հաստիքի համար և համապասխանում են տվյալ աշխատանքի համար գործատուի պահանջներին:
  • ԼուսանկարԵթե գործատուն պահանջների մեջ չի նշում լուսանկարի առկայություն կարիք չկա ռեզյումեյի վրա լուսանկար կցելու: Իսկ այն դեպքերում երբ պահանջվում է, անհրաժեշտ է ներկայացնել պարզ և առանց ավելորդությունների լուսանկար:

Միշտ պետք է հիշել, որ ռեզյումեի նպատակը ուշադրություն գրավելն է:

ԻՆՉՊԵՍ ԳՐԵԼ ՃԻՇՏ ՌԵԶՅՈՒՄԵ

Աշխատանքի ընդունվելու համար կարևոր է ճիշտ և պատշաճ փաստաթղթերի ներկայացումը:  Սա առաջին քայլն է, որով կարևոր է տպավորություն թողնել, որպեսզի  գործատուն հետաքրքրվի և հարցազրույցի հրավիրի: Այս գործընթացում կարևոր դեր ունի էլեկտրոնային հասցեն: 

  • Ներկայանալի էլեկտրոնային հասցեԱշխատանքի դիմելիս հարկավոր է ձեռք բերել պատշաճ Էլեկտրոնային հասցե, որը կներառի Ձեր անունն ու ազգանունը: Անընդունելի է օրինակ՝ Mrutik
  • Մոտիվացիոն նամակի առկայություն Գործատուների մեծ մասը դրական է գնահատում մոտիվացիոն նամակի առկայությունը: Նամակում անհրաժեշտ է հակիրճ ներկայացնել, թե ինչու եք հետաքրքրված համապատասխան աշխատանքով և ընդգծել այն հմտությունները, որոնք, ըստ Ձեզ կարևոր են տվյալ հաստիքի համար:
  • Հակիրճ և գրագետ ռեզյումեԳործատուի հետաքրքրությանն արժանանալու համար հարկավոր է ներկայացնել հնարավորինս տպավորիչ և հավաստի ռեզյումե: Այն պետք է լինի հակիրճ ու հստակ և չպարունակի ավելորդ տեղեկություն, 1 կամ 2 էջի սահմաններում: Ռեզյումեի առաջին տողում “cv” կամ “rezume վերնագիր դնելը սխալ է, այդտեղ պետք է գրվի միայն անուն և ազգանունը:
  • Կոնտակային տվյալներԱյս բաժնում գրվում է էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը:
  • Աշխատանքային փորձԱյս բաժնի շարադրանքը պետք է սկսել հակառակ հերթականությամբ`սկզբում նշելով Ձեր ներկայիս կամ վերջին աշխատանքը, այնուհետև դրան նախորդողները և ամեն մեկի համար նշել համապատասխան տարեթվերը: Անհրաժեշտ է գրել ընկերության անվանումը, Ձեր պաշտոնը, ինչպես նաև պարտականությունները և ձեռքբերումները, որոնք ունեցել եք տվյալ պաշտոնում: Տվյալները կարելի է ամփոփել հետևյալ աղյուսակում

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տնտեսական գործընթացների և ամենատարբեր տեխնոլոգիաների արագընթաց փոփոխությունները մեծապես փոխում են աշխատանքի և կրթական շուկաների մարտահրավերները: Հաշվի առնելով զարգացման միտումները գիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների և մի շարք այլ ոլորտներում, ինչպես նաև առկա հնարավորություններն ու սահմանափակումները մի կողմից, աշխատաշուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները և առաջընթացի արդյունքները մյուս կողմից՝ գիտելիքահենք տնտեսության մեխանիզմներում կարևորվում է մասնավորապես մարդկային կապիտալի դերը՝ կարևորելով գիտելիքահենք տնտեսության տարբերակիչ առանձնահատկությունները՝ տնտեսական ազատության ցուցիչ, զարգացած քաղաքացիական հասարակություն, մրցակցություն, տեղեկատվական հեղափոխություն, գիտելիքի հեղափոխություն և այլն: 

Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումն ուղղված է աշխատաշուկայում անհատի մրցունակության ապահովմանն ու բարձրացմանը: 2006 թ. Եվրամիության Խորհրդի կողմից մշակվել է առանցքային կարողությունների շրջանակ, որը  ներկայացնում է այն առանցքային կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր անհատին՝ անձնական կայացման և զարգացման, ներգրավվածության և զբաղվածության, քաղաքացիական ակտիվության ապահովման, ակտիվ և մասնակցային ապրելակերպի համար: 2018 թ. նույն կառույցի կողմից վերանայվել է 2006 թ.-ին սահմանված կարողությունների շրջանակը և առաջարկվել է նորը: 

Ներկայացնում ենք կարողությունների շրջանակը և բնութագրիչները

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. – ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Եվրոպական առանցքային կարողություններ 2006

Եվրոպական առանցքային կարողություններ 2018

Բնութագրիչներ 2018

 

1

Հաղորդակցում մայրենի լեզվով  

Գրագիտություն

Անհատի մտքերը, զգացողությունները, փաստերը, կարծիքները բանավոր և գրավոր արտահայտելու, մեկնաբանելու կարողություն, մշակութային և հասարակական երևույթների ազատ մեկնաբանում՝ կրթության և ուսումնառության, աշխատանքի ընթացքում և միջանձնային հարաբերություններում: 

2

Հաղորդակցում օտար լեզվով

Բազմալեզվություն

Տարբեր լեզուներով բանավոր և գրավոր հաղորդակցման միջոցով զգացմունքների, մտքերի, կարծիքների և փաստերի արտահայտում ինչպես նաև միջմշակութային առանձնահատկությունների տարբերակման հմտություն:  

3

Մաթեմատիկական գրագիտություն և տարրական կարողություններ գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում

Մաթեմատիկական գրագիտություն և կարողություն գիտության, տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտության ոլորտում

Կյանքի տարբեր իրավիճակներում մաթեմատիկական մտածողության կիրառումը՝ տարաբնույթ խնդիրների լուծման համար: Իսկ գիտության, տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտության ոլորտում կարողությունները ենթադրում են գիտելիքների և մեթոդների կիրառում, որոնք բացահայտում են բնությունը, աշխարհը: 

Մաթեմատիկական գիտելիքների առկայությունը ենթադրում է բազային մաթեմատիկական գործողությունների կիրառում աշխատանքում, տանը, փաստարկների և հնարավորությունների գնահատում: Մարդը պետք է ունենա մաթեմատիկական (տրամաբանական) մտածողություն:  

4

Թվային տեխնոլոգիաների տիրապետում

Թվային տեխնոլոգիաների տիրապետում 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) կիրառումը հաղորդակցության, աշխատանքի կամ մասնագիտական գործունեության մեջ: Թվային տեխնոլոգիաներին տիրապետելու կարողությունը ներառում է ՏՏ-ի կիրառման հիմնական հմտություններ (ինչպես օգտվել համակարգչից՝ տեղեկատվության ստացման, գնահատման, փոխանակման համար, ինչպես նաև համացանցի կիրառում):  

5

 

Սովորել, թե ինչպես սովորել 

Անձնական և հասարակական կարողություն, սովորել, թե ինչպես սովորել 

Անձի ինքնակրթությանը՝ ինքնուրույն կազմակերպել և իրականացնել կրթությունը (անհատական կամ խմբային մակարդակում)՝ համապատասխան սեփական պահանջմունքներին, կարողություններին և հնարավորություններին: Նպաստում է սեփական կարիերայի ուղու պլանավորմանն ու կառավարմանը, սովորել՝ ինչպես գտնել և արդյունավետ կերպով օգտագործել տեղեկատվությունը:  

6

 

 

Հասարակական և քաղաքացիական կարողություններ 

Քաղաքացիական կարողություն 

Անհատի ակտիվ ընդգրկվածությունն ու մասնակցությունը քաղաքացիական կյանքում: Այս համատեքստում հիմնական հմտություններն են տարբեր հասարակություններում կառուցողական հարաբերությունների հաստատումը, հանդուրժողականությունը, մարդկանց տեսակետները ընդունելու կարողությունը, ապրումակցումը, բանակցությունների վարումը, մարդու իրավունքների և պարտականությունների, ինչպես նաև սեփական և այլ երկրների միջև առկա տարբերությունների իմացություն, տարբեր ազգերի մշակութային, քաղաքական, կրոնական դիրքորոշումների, արժեքային համակարգի նկատմամբ հանդուրժողականություն, մշակութային իրազեկվածություն:  

7

 

Նախաձեռնողականություն և ձեռներեցություն 

Ձեռներեցության կարողություն 

Անձի գաղափարների, մտահաղացումների արդյունավետ իրականացում, ստեղծագործ աշխատանք, նորարարություն և ռիսկ:

 

8

Մշակութային իրազեկվածություն և արտահայտություն 

Մշակութային իրազեկվածություն և արտահայտություն 

Գիտելիքներ ազգային և միջազգային մշակութային ժառանգության վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է նաև տեղեկացված լինել ժամանակակից մշակութային արժեքների մասին:

Վերոնշյալ ութ առանցքային կարողությունները կարևոր են յուրաքանչյուր անհատի կյանքում՝ վերջինիս դարձնելով ավելի մրցունակ աշխատաշուկայում: 

 

Նյութի աղբյուր file:///C:/Users/User/Desktop/ՍՁ/Կառավարչական%20հմտություններ.pdf