hyenru
hyenru

ԿԿ կառուցվածք

ԵՀՀ «Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի» կենտրոն

Համալսարանն իր շրջանավարտների տվյալների ուսումնասիրությունը սկսել է իրականացնել դեռևս 1996 թվականից: Աշխատաշուկայում ԵՀՀ ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացման, ուսումնառության ընթացքում սովորողների մասնագիտական պրակտիկ կարողությունների զարգացման, շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդման և գործատուների կարիքների ուսումնասիրության նպատակով 2006թ-ից ԵՀՀ-ում գործում է «Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի կենտրոնը» (Կարիերայի կենտրոն):

 Կենտրոնի հիմնական նպատակն է նպաստել Համալսարանի, աշխատաշուկայի, ուսումնառողների և շրջանավարտների միջև կապի ապահովմանը:  

Կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են՝

  • հավաքագրել Համալսարանի շրջանավարտների հետբուհական գործունեության մասին տվյալներ և համալրել էլեկտրոնային բազան 
  • ընդունել աշխատանքի կարիք ունեցող շրջանավարտների և ուսանողների դիմումները, տեղեկացնել աշխատաշուկայում առկա ազատ աշխատատեղերի մասին
  • ուսումնասիրել, վերլուծել և ամփոփել աշխատաշուկայում աշխատատեղերին ներկայացվող պահանջները
  • համագործակցել ներբուհական բոլոր ստորաբաժանումների հետ և նպաստել երկկողմանի տեղեկատվության փոխանակմանը  
  • համագործակցել ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունների հետ, կազմակերպել փոխադարձ այցելություններ
  • կազմակերպել ուսանողների կամավոր մասնակցությունը ձեռնարկությունների աշխատանքում, 
  • կազմակերպել միջոցառումներ, /հանդիպումներ, հավաքներ, զրույցներ/, որոնք կօգնեն ուսանողներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում

Կենտրոնի տվյալների բազայում հավաքագրվում են շրջանավարտների և աշխատանք փնտրող ուսանողների  տվյալները, որից հետո ազատ աշխատատեղերի և մասնագիտական վերապատրաստումների մասին  տեղեկությունը պարբերաբար փոխանցվում է նրանց: Կենտրոնում ամեն տարի թարմացվում են  շրջանավարտների մասնագիտական կարիերայի մասին տեղեկությունները: 

Համալսարանի համար շրջանավարտները նաև լավագույն գործատուներն են հանդիսանում: Նրանց հետ համագործակցության արդյունքում կենտրոնն իրականացնում է իր գլխավոր խնդիրներից մեկը՝ ուսումնասիրում է գործատուների կողմից աշխատուժին  ներկայացվող պահանջներն ու կրթական ծրագրերում փոփոխությունների իրականացման համար հիմքեր ներկայացնում: 

ՀՀ Աշխատանքի և Սաոցիալական Հարցերի Նախարարության Զբաղվածության Պետական Կոմիտեի և նրա առանձին ստորաբաժանումների հետ կենտրոնի համագործակցության շնորհիվ շրջանավարտներն ու ուսանողները տեղեկանում են զբաղվածության ոլորտում իրականացվող պետական ծրագրերին, հնարավորություն են ունենում մասնակցել դրանց, ինչպես նաև ընդունվել աշխատանքի պետական ու մասնավոր ձեռնարկություններում:

կառուցվածք

Տնօրեն

Նարինե Հովսեփյան

Էլ․ հասցե՝ haybusakcareer@gmail.com 

հեռ. 8-07

Մասնագետ

Ալլա Հմայակյան

Էլ․ հասցե՝ haybusakcareer@gmail.com 

հեռ. 8-07

Մասնագետ

Սիրան Մաթևոսյան

Էլ․ հասցե՝ haybusakcareer@gmail.com 

հեռ. 8-07