hyenru
hyenru

Համալսարանի խորհուրդ

  ԿԱԶՄ

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ Ի ՊԱՇՏՈՆԵ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 

ԱԱՀ

ՊԱՇՏՈՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ, ԿՈՉՈՒՄԸ

1

Հարությունյան Սուրեն Լևոնի

Ռեկտոր, համալսարանական խորհրդի նախագահ

2

Հարությունյան Լևոն Սուրենի

Ռեկտորի օգնական

3

Հարությունյան Անահիտ Լևոնի

ԵՀՀ հիմնադիր մասնակից, ռեկտորի խորհրդական, ԵՀՀ բազային քոլեջի Ժ/Պ / բան.գ.դ., պրոֆեսոր, /

4

Հարությունյան Աննա Լևոնի

ԵՀՀ բազային քոլեջի տնօրեն, ԵՀՀ հիմնադիր մասնակից

5

Աբրահամյան Մարտին Գրիգորի

Գիտական գծով պրոռեկտոր / ֆիզմաթ.գ.դ. պրոֆեսոր/

6

Հովհաննիսյան Սոնա Սերգեյի

Ուսումնական գծով պրոռեկտոր

7

Մարինոսյան Յանինա Յակովի

Բժշկական ինստիտուտի տնօրեն

8

Մարտիրոսյան Նարինե Սոսի

Բժշկական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ օտարերկրացի ուսանողների գծով

9

Հարությունյան Աննա Սերյոժայի

Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն

10

Բալայան Մերի Սարգսի

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի տնօրեն /մ.գ.թ./

11

Ոսկանյան Ստեփան Աշոտի

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի տնօրենի տեղակալ

12

Սուքիասյան Աղունիկ Ռաֆիկի

ԵՀՀ Անանիա Շիրակացի մասնաճյուղի տնօրեն

13

Թումանյան Լևոն Սուրենի

Ֆինանսատնտեսական բաժնի ղեկավար

14

Սաֆարյան Գառնիկ Հրաչի Ռեկտորի խորհրդական  /ի.գ.դ. պրոֆեսոր/

15

Մալխասյան ԼիանաՄալխասի Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն

16

Հակոբյան Շուշանիկ Մամիկոնի Համակարգչային բաժնի պատասխանատու, դասախոս 

17

Պետրոսյան Տիգրան Ռազմիկի Գիտ. աշխատանքների գծով փոխտնօրեն

18

Պետրոսյան Լիլիթ Գագիկի Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատու

19

Ղազարյան Մարինա Նշանի Անձնակազմի կառավարման բաժնի ղեկավար

20

Ելինյան Նաիրա Անդրանիկի Դասախոս /բ.գ.թ. դոցենտ/

21

Հարությունյան Գայանե Նորիկի Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ /մ.գ.թ. դոցենտ /

22

Բալոյան Մարիաննա Աշոտի Դասախոս /բ.գ.թ. դոցենտ/

23

Խալաթյան Արտավազդ Արտաշեսի «Հայինկասացիա» ՓԲԸ լուծարային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

24

Ասատուրյան Սերգեյ Լևոնի Դասախոս /տնտ. գ.թ./

25

Ենոքյան Լիլիթ Վարդանի Եվրոպական փորձագիտական կենտրոնի փոխտնօրեն, փաստաբանական պալատի անդամ

26

Սիրունյան Ռաֆիկ Գևորգի Դասախոս

27

Ղազարյան Կարինե Գևորգի Ուսանող

28

Սահակովա Վիկտորիա Վլադիմիրի

Ուսանող

29

Հախվերդյան Մարիա Քաջիկի

Ուսանող