hy
hy

ԵՀՀ «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի ուսանողները` որպես կամավոր ջոկատավարներ Հանքավանի «Լուսաբաց» ճամբարում

ԵՀՀ «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի ուսանողները` որպես կամավոր ջոկատավարներ Հանքավանի «Լուսաբաց» ճամբարում

Երևանի “Հայբուսակ” համալսարանի «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի ուսանողները Հանքավանի «Լուսաբաց» ճամբարում սիրով աշխատում են որպես ջոկատավարներ` բացառապես կամավորության սկզբունքով:
Սոցիալական աշխատանքի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, ամրապնդել ուսումնառության ընթացքում ձեռքբերված կարողություններն ու հմտությունները: Ճամբարում հանգստացող երեխաների, հատկապես դեռահասների հետ աշխատանքը հիանալի փորձ է հանդիսանում ուսանողների համար` էապես նպաստելով նրանց անձնային և մասնագիտական աճին ու զարգացմանը:

Leave a Reply