hy
hy

ԵՀՀ Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի դատախաղ

26.05.2021թ. կայացավ ԵՀՀ Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված դատախաղը քրեական դատավարության դասընթացի շրջանակներում

Leave a Reply