hyenru
hyenru

Դիմորդ

Ինստիտուցիոնալ  հավատարմագիր  ստացած  Երևանի  “Հայբուսակ” համալսարանը հայտարարում  է  ընդունելություն   2023-2024  ուս. տարում  հետևյալ ինստիտուտներում․

  • Բժշկական ինստիտուտ

Հեռ․ 010 390236

033 025503, 077 633605

  • Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Հեռ․ 033025507, 077599502
  • Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

Հեռ․ 033025504, 077388304
  • «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

Հեռ․ 033025506, 077388302

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել օնլայն տարբերակով /սկանավորված/: Դրանք են ՝

  • Անձնագիր կամ ID քարտ
  • Դիմում /ձևաչափը ստորև/
  • 3x4 չափի լուսանկար
  • Ավարտած հաստատության ավարտական վկայականը /ատեստատ, դիպլոմ և հավելված/

Ընդունելության դիմումի ձևչափները կարող եք ներբեռնել այստեղ

Դպրոցը ավարտելուց հետո ԲՈՒՀ ընդունվելու համար՝

Ձևաչափ 1

Քոլեջը ավարտելուց հետո կամ այլ համալսարանից տեղափոխման համար՝

Ձևաչափ 2