hyenru
hyenru

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Տնտեսագիտական ֆակուլտետը ձևավորվել  է համալսարանի հիմնադրման պահից (1990թ.):  1995թ.-ին ֆակուլտետը  տվել է առաջին շրջանավարտները: 2003թ.-ից ֆակուլտետում գործում է երկաստիճան ուսուցում` բակալավրիատ և մագիստրատուրա: Ֆակուլտետի շրջանավարտների զգալի մասը աշխատում է ստացած մասնագիտությամբ` տնտեսության տարբեր ոլորտների կազմակերպություններում՝ առևտրային և ոչ առևտրային, ֆի­նան­սավարկային և ապահովագրական ընկերություններում, բանկերում, ՀՀ Ազգային ժողովում, ՀՀ Կառավարությունում: Մագիստրատուրայի շրջանավարտներից լավագույններն աշխատում են համալսարանի համապատասխան ամբիոններում և ստորաբաժանումներում, շարունակում են կրթությունը Ազգային Ակադեմիայի ինստիտուտների, ՀՀ Կառավարությանը առընթեր Կառավարման Ակադեմիայի, Հայաստանի և արտերկրի համալսարանների ասպիրան­տուրաներում: 

Տնտեսագիտական ֆակուլտետը իրականացնում  է մասնագիտական կրթություն հետևյալ ուղղվածություններով` 

– Տնտեսագիտություն; շրջանավարտների որակավորումը՝ տնտեսագիտության բակալավր կամ մագիստրոս;

-Ֆինանսներ; շրջանավարտների որակավորումը՝ ֆինանսների բակալավր;

-Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն), շրջանավարտների որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի բակալավր կամ մագիստրոս;

-Կառավարում;  շրջանավարտների որակավորումը՝ կառավարման բակալավր կամ մագիստրոս;

Բոլոր մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են պետութ­յան կողմից: Տնտեսագիտական ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ձևերով: Բակալավրիատում առկա ուսուցումը տևում է 4 տարի, հեռական` 5, մագիս­տ­րատուրայում՝ 2:

Ֆակուլտետի դեկան` Աննա Հարությունյան