hyenru
hyenru

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

Հայբուսակ համալսարանի հումանիտար ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1997թ.-ին և բակալավրիատի շրջանավարտներ է տալիս 2001 թվականից: 2003 թ-ից գործում է մագիստրատուրա: 2021 թվականին Հումանիտար և Ռոսլին Դիզայնի Ֆակուլտետը միավորվել են և անվանակոչվել է  «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա։

Հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետը ստեղծվել է 1991թ-ին Հայկական Բաց համալսարանի կազմում՝ ակադեմիկոս Լորիս Քալաշյանի նախաձեռնությամբ: 2010թ-ին Հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետը,միավորվելով Ռոսլին Դիզայնի ինստիտուտի հետ,վերանվանվել է Ռոսլինի անվան դիզայնի և հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետ: Այն շրջանավարտներ է տալիս ինչպես բակալավրի, այնպես էլ մագիստրոսի կրթական ծրագրերով: Ռոսլին Դիզայն ֆակուլտետի դասախոսները և ուսանողները մասնակցում են հանրապետական և միջազգային ցուցահանդեսների, աշխատանքային սեմինարների, ֆորումների:

Ուսանողները 2007 և 2010 թ-ին արժանացել են ՀՀ նախագահի մրցանակին:

 

 «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայում ուսումն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտություններով՝

-Հոգեբանություն

-Մասնագիտական մանկավարժություն

-Ընդհանուր մանկավարժություն (տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,)

-Հագուստի մոդելավորում,

-Դիզայն

 

 

Մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են պետության կողմից, շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ:

Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցումը իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով: Առկա ուսուցման տևողությունը բակալավրիատում 4 տարի է, հեռակա ուսուցմանը` 5 տարի:

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցումը իրականացվում է առկա ձևով:

Ուսման տևողությունը մագիստրատուրայում 2 տարի է:

Մեր շրջանավարտների հաջողությունները զգալի են: Նրանց մեծ մասը աշխատում է ստացած մասնագիտությամբ` դպրոցներում, նախադպրոցական հիմնարկներում, հոգեբանական խորհրդատվական, հոգեբանա-վերականգնողական տարբեր ծառայություններում ինչպես ՀՀ-ում այնպես էլ արտերկրում: Լավագույն շրջանավարտներն ավարտելուց հետո աշխատանքի են անցնում Հայբուսակ համալսարանի համապատասխան ամբիոններում, շարունակում են կրթությունը ՀՀ Ազգային Ակադեմիայի, հայկական և արտասահմանյան բուհերի ասպիրանտուրայում:

Ինստիտուտի տնօրեն՝ Մերի Բալայան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Հեռ․ 033025506, 077388302

Էլ․ փոստ՝ humanities@haybusak.am