hyenru
hyenru

Բժշկական ինստիտուտ

Բժշկական ինստիտուտ

Բժշկական ինստիտուտը ստեղծվել է “Հայբուսակ” համալսարանի հիմնադրման պահից 1990թ.-ից՝ ակադեմիկոս Լևոն Հարությունյանի նախաձեռնությամբ:

 “Հայբուսակ” համալսարանի բժշկական ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են պետության կողմից:

Բժշկական ինստիտուտի կլինիկական ամբիոնները տեղակայված են  Երևանի լավագույն բժշկական կլինիկական կենտրոններում, ստոմատոլոգիական կլինիկանե­րում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում, դեղագործական ձեռնարկություննե­րում, համալսարանի բազային պոլիկլինիկայում, որտեղ էլ կազմակերպվում են  կլինիկական մասնագիտական դասընթացները (դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ և ուսումնա­արտա­դրա­կան պրակտիկաներ) և իրենց առաջին մասնագիտական քայլերն են կատարում բարձր կուրսերի ուսանողները: 

Բժշկական ինստիտուտում առկան են հետևյալ մասնագիտությունները.

  1. Բուժական գործ
  2. Ստոմատոլոգիա
  3. Ֆարմացիա
  4. Բնապահպանություն և բնօգտագործում (հեռակա և առկա ուսուցում)

Շրջանավարտները զբաղվում են գիտահետազոտական, դասախո­սական, կազմակերպչական, գործունեությամբ բժշկագիտության, դեղագիտության տե­սա­կան ուղղություններով  Հայաստանում և արտերկրում:: 

Շրջանավարտները անցնում են աշխատանքի ըստ մասնագի­տութ­յան, շարունակում են կրթությունը կլինիկական օրդինատուրայում և ասպիրան­տու­­րա­յում: Լավագույն շրջանավարտներն անցնում են աշխատանքի համալսարանի բժշկա­կան կլինիկական և տեսական ամբիոններում:

Ինստիտուտի շրջանավարտները մեծ հաջողություններ են արձանագրել մեր Հանրա­պետությունում և արտերկրում՝ հատկապես պրակ­տիկ բժշկության, ստոմատոլոգիայի և դեղագիտության ոլորտներում: 

Շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ:

Ինստիտուտի տնօրեն՝ Ռ.Դ. բժշկատեխնիկական ակադեմիայի թղթակից անդամ` Յանինա Մարինոսյան

Հեռ․ 010 390236

033 025503, 077 633605

Էլ․ փոստ՝ medical@haybusak.am