hyenru
hyenru

Ինստիտուտներ

ԵՀՀ ինստիտուտներ

Բժշկական ինստիտուտ

Մանրամասն
 • Ստոմատոլոգիա
 • Բուժական գործ
 • Ֆարմացիա
 • Բնօգտագործում և բնապահպանություն

Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Մանրամասն
 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում
 • Ֆինանսներ
 • Ինֆորմատիկա

Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

Մանրամասն
 • Իրավագիտություն
 • Միջազգային հարաբերություններ

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

Մանրամասն
 • Հոգեբանություն
 • Մասնագիտական  մանկավարժություն/Անգլերեն լեզու և գրականություն

 • Ընդհանուր մանկավարժություն/տարրական մանկավարժություն  և մեթոդիկա
 • Հագուստի մոդելավորում

 • Դիզայն