hyenru
hyenru

Ֆակուլտետներ

ԵՀՀ Ֆակուլտետները

Բժշկական ֆակուլտետ

Մանրամասն
 • Ստոմատոլոգիա
 • Բուժական գործ
 • Ֆարմացիա
 • Բնօգտագործում և բնապահպանություն

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Մանրամասն
 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում
 • Ֆինանսներ
 • Ինֆորմատիկա

Հ.Լազարյանի անվ․ Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մանրամասն
 • Իրավագիտություն
 • Միջազգային հարաբերություններ

Հումանիտար ֆակուլտետ

Մանրամասն
 • Հոգեբանություն
 • Մասնագիտական  մանկավարժություն/Անգլերեն լեզու և գրականություն

 • Ընդհանուր մանկավարժություն/տարրական մանկավարժություն  և մեթոդիկա

“Ռոսլին” դիզայնի ֆակուլտետ

Մանրամասն
 • Դիզայն
 • Հագուստի մոդելավորում