hyenru
hyenru

Վարձաչափեր

Մասնագիտություն Ուսման տևողությունը

Ուսման

վարձը

Բժշկական ինստիտուտ

1․ Բուժական գործ

2․ Ստոմատոլոգիա

3․ Ֆարմացիա

4․ Բնապահպանություն և բնօգտագործում

6 տարի

5 տարի

4 տարի

4 տարի

1 000 000

1 000 000

700 000

1 000 000

Մագիստրատուրա՝ Ֆարմացիա 1 տարի 700 000
Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

1․ Տնտեսագիտություն

2․ Կառավարում

3․ Ֆինանսներ

4․ Ինֆորմատիկա

4 տարի

(առկա)

5 տարի

(հեռակա)

 

400 000

Մագիստրատուրա 2 տարի 300 000
Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

 

1․ Միջազգային հարաբերություններ

2․ Իրավագիտություն

4 տարի

(առկա)

5 տարի

(հեռակա)

 

450 000

Մագիստրատուրա 2 տարի 330 000
«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

1․ Մասնագիտական մանկավարժություն

Հայոց/Օտար լեզու և գրականություն

2․ Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

3․ Հոգեբանություն

4․ Դիզայն

5. Հագուստի մոդելավորում

6․ Լրագրություն

 

4 տարի

(առկա)

5 տարի

(հեռակա)

350 000

 

 

350 000

 

350 000

350 000

Մագիստրատուրա 2 տարի 250 000