hyenru
hyenru

Ուսանողական Գիտական Ընկերություն

2022թ-ի Մայիսի 25 –ին կայացավ Երևանի Հայբուսակ համալսարանի Բժշկական Ինստիտուտի Ուսանողական գիտական ընկերության
Գիտաժողովը

 

Օրակարգ

 1. Ավթանդիլյան Գոհար, 2-րդ կուրս, բուժական գործ։ Թեմա –  Հեպատիտներ, Օրնիտինային ցիկլ։ Ղեկավար՝ Գայանե Գալոյան
 2. Ճռիկյան Նելլի, 2-րդ կուրս, բուժական գործ։ Թեմա –  Գլիկոգենոզների ախտածագումը և բուժման ժամանակակից ասպեկտները։ Ղեկավար՝ Գայանե Գալոյան     
 3. Հովհաննիսյան  Մարինա, 2-րդ կուրս, ֆարմացիա։ Թեմա – Շաքարային դիաբետ։ Ղեկավար՝ Գայանե Գալոյան     
 4. Kenza Saleem, 2nd course general medicine․ “Catalase as a Powerful Antioxidant: The Determination of its Activity in Green Plants” Supervisor: H. Vahradyan

5. Jenil Rajeshbhai Modi 2nd group general medicine․  “The determination of lipase activity in different seeds and in walnut and the evaluation of acid value for different oil” -; Supervisor: H. Vahradyan

6. Wajhiya Ashreen; second year GM. “The Comparable analysis of rutin and ascorbic acid activities in some fruits and vegetables” Supervisor: H. Vahradyan

7. Prajwal Mandloi & Balveer Singh Solanki. IV year GM. “Alopecia in Youngsters: a Survey report”. Supervisor: T. Petrosyan

8. Navneet Arora; IV year GM. “Biotherapeutics: What’s Right for Patients Moving Forward?” Supervisor: T. Petrosyan

9. Jefrin Johny third year medical student. “Understanding factors that affect burnout rates in medical schools in Armenia”. Supervisor: T. Petrosyan

10. Sneha Machindra Bhosale, IV year GM. “Diabetes mellitus”. Supervisor: T. Petrosyan

Ս.թ. մայիսի 31-ին տեղի ունեցավ ԵՀՀ «Իրավագիտություն և միջազգային հարաբերություններ» ինստիտուտի նախաձեռնությամբ կազմակերպված ՈւԳԸ գիտաժողովը: Բացման խոսքը տրվեց իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գառնիկ Սաֆարյանին: Ուսանողները հանդես եկան զեկուցումներով՝ ըստ օրակարգի: Ներկաները ուսանողներին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը: Գիտաժողովը ընթացավ ջերմ և արդյունավետ մթնոլորտում:
ՈւԳԸ գիտաժողովը եզրափակեց Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Հարությունյանը:

Մայիսի 27-ին Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի գրադարանում կայացավ «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի Ուսանողական գիտական ընկերության գիտաժողովը։ Գիտաժողովն ընթացավ օրակարգի համաձայն։ Ուսանողները ներկայացրեցին հետազոտական աշխատանքներ մանկավարժության, հոգեբանության, արտասահմանյան գրականության և հայոց լեզվի քերականության բնագավառներից: Ընտրված թեմաներն արդիական էին: Զեկույցները կառուցված էին տեսական և գործնական վերլուծությունների հիման վրա և ուղեկցվում էին սահիկաշարերով: Գիտաժողովի ընթացքում ուսանողների և լսարանի միջև ընթանում էին ակտիվ հարցուպատասխան, քննարկումներ։ Գիտաժողովի ավարտին եզրափակիչ խոսքով հանդես եկան ԵՀՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Հայկ Պետրոսյանը, ԵՀՀ ԶՈԱԿ-ի տնօրեն Հրաչյա Կաժոյանը և ԵՀՀ գիտական գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Մարտին Աբրահամյանը: Բարձր գնահատելով ներկայացված աշխատանքները` վերջիններս շնորհավորեցին ուսանողներին գիտության ոլորտում առաջին քայլերն անելու կապակցությամբ և հանդես եկան գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման բարելավմանն ուղղված առաջարկություններով:

ԵՐԵՎԱՆԻ “ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ” ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
“Ռոսլին” արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

Ուսանողական գիտական ընկերության
Գիտաժողովի օրակարգ
27.05.2022թ.

Ողջույնի խոսք
Զեկույցներ՝

⦁ Կարինե Գևորգի Ղազարյան – 3-րդ կուրս, “Հոգեբանություն”
Գիտ. ղեկավար՝ Մ. Մակոյան
Թեմա՝ “Երիտասարդների աշխատանքային գործունեության մոտիվացման առանձնահատկությունները”⦁ Լուսինե Ասատուրի Անդոկյան – 3-րդ կուրս, “Հոգեբանություն” Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ “Ընտանեկան դաստիարակության ոճերի դրսևորման առանձնահատկությունները ուսանողների շրջանակում”
⦁ Անահիտ Ռոբերտի Մարգարյան – 3-րդ կուրս, “Ընդհանուր մանկավարժություն” /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
Գիտ. ղեկավար՝ Ն. Բալայան
Թեմա՝ “Դերանունների և դերանվանական ձևերի սխալ գործածությունը ժամանակակից հայոց լեզվում”

⦁ Վիկտորյա Վադիմի Բաբայան – 3-րդ կուրս, “Մասնագիտական մանկավարժություն” /Անգլերեն և գրականություն/
Գիտ. ղեկավար՝ Լ. Օհանյան
Թեմա՝ “Отражение гедонистического мировоззрения в творчестве авторов “потерянного поколения”
⦁ Անահիտ Գագիկի Վիրաբյան, Աստղիկ Արմենի Ենգիբարյան – 1-ին կուրս մագիաստրատուրա, ՙՀոգեբանություն”
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ “Աշխատող ուսանողի ժամանակի կառավարման արդյունավետությունը”

⦁ Մերի Կամոյի Մովսիսյան – 4-րդ կուրս, “Ընդհանուր մանկավարժություն” /Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա/
Գիտ. ղեկավար՝ Կ. Պապիկյան
Թեմա՝ “Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում”
⦁ Եվա Գևորգի Հովհաննիսյան – 2-րդ կուրս, “Հոգեբանություն”
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ “Երիտասարդների հուզական ինտելեկտի դրսևորման սեռադերային առանձնահատկություննները”
⦁ Սուզաննա Սամվելի Ոփյան – 3-րդ կուրս, “Հոգեբանություն”
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ “Ծնողավարության հմտությունների գնահատման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները կրտսեր-դպրոցական շրջանում”
⦁ Հարց-պատասխան, քննարկումներ
⦁ Եզրափակիչ խոսք:

18.05.22 թ․ ԵՀՀ ընթերցասրահում տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի» ինստիտուտի ուսանողական գիտական ընկերության գիտաժողովը։ Գիտաժողովի շրջանակներում ներկայացվեցին «Տնտեսագիտության» ամբիոնի կողմից նախապես ընտրված 4 զեկույցները։

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ՈՒսանողական գիտական ընկերության

18 մայիս 2022թ. 12:00

Գիտաժողովի օարակարգ

1. Ողջույնի խոսք
2. Զեկույցներ՝
Սուսաննա​​ԽոստեղյանԿառավարում 4-րդ կուրս

      Թեմա §ՀՀ բանկային համակարգի կառավարմանժամանակակից պատկերը ներկայիսմարտահրավերների պայմաններում¦

Գիտ. Ղեկավար՝ Ա. Ավագյան

Մարիա​​ՍախինովաԿառավարում4-րդ կուրս

Թեմա Влияние информационных потоков в процессе управления организации

 Գիտ. Ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Գ. Գևորգյան

Անգելիկա ​​Թորոսյան Տնտեսագիտություն 3-րդ կուրս

Թեմա § Մարդկային կապիտալիառանձնահատկությունները և ՄԶՀ-ը¦

Գիտ. Ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան

ՎիկտորիաՍահակովաԿառավարում 4-րդ կուրս

Թեմա § ՀՀ հանրային կառավարման համակարգը¦

Գիտ. Ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Գ. Գևորգյան

3. Եզրափակիչ խոսք
2021 թ. հունիսի 8-10-ը Նիդերլանդներում տեղի ունեցավ (կենսա)Բժշկական գիտությունների ուսանողների միջազգային կոնգրեսը, որը միջազգային հարթակներում հայտնի է նաև ISCOMS անունով։ Այս հասարակական կազմակերպությունը կազմավորված է ուսանողներից, որոնց նպատակն է խթանել ուսանողների շրջանում հետազոտությունը և վերջինիս միջազգայնացումը։
Սույն կոնգրեսին մասնակցության արդյունքում Երևանի “Հայբուսակ” համալսարանի ուսանողներ Աննա Սիմիկյանի և Լալեհ Ռաբիեի զեկույցները հրապարակվել են կոնգրեսի զեկույցների ժողովածուում։
Մեր ուսանողներին  մաղթում են նորանոր հաջողություններ։
BoA-2021

2021 թ. հունիսի 23-ին ԵՀՀ ընթերցասրահում տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի» և «Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների» ինստիտուտների Ուսանողական գիտական ընկերությունների համատեղ գիտաժողովը: Գիտաժողովի շրջանակներում ուսանողները ներկայացրեցին իրենց ոլորտների բնագավառներում կատարած հետազոտությունների արդյունքները

Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ
Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ
Ուսանողական գիտական ընկերության
23 հունիսի 2021 թ․ 11։00
Գիտաժողովի օրակարգ

1. Ողջույնի խոսք

2. Զեկույցներ՝

• Տոնոյան Կարեն Հրաչյայի – Իրավագիտություն 3-րդ
Թեմա «Փախստականների կարգավիճակի արդի հիմնախնդիրները»:
Գիտ. Ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան, իրավ.գիտ. դ., պրոֆեսոր

• Թերզյան​ Անահիտ​ Հովսեփի​- Կառավարում 4-րդ կուրս
Թեմա « Անձնակազմի կառավարման մոտեցումները»:
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Գևորգյան տնտ. գիտ.թ., դոցենտ

• Ղազարյան ​Գրետա ​Արմանի ​ – Իրավագիտություն 3-րդ կուրս
Թեմա «Ընտանեկան Բռնության իրավական կարգավորումները ՀՀ-ում»:
Գիտ.ղեկավար՝ Թ. Զ. Գրիգորյան , իրավ.գիտ.թ.

• Հակոբյան ​Արմինե​ Զավենի
Սարգսյան​ Անժելիկա​ Արտակի
Թորոսյան Սրբուհի​ Գևորգի​-Կառավարում 1-ին կուրս
Թեմա «Տեղեկատվական մեծ տվյալների /Big Data/ ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա»:
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Ավագյան

• Առաքելյան Կարինե Գևորգի – Իրավագիտություն 2-րդ կուրս
Թեմա «Աշխատանքային պայմանագրերի հիմնախնդիրները ՀՀ իրավական համակարգում»:
Գիտ. ղեկավար՝ Ռ. Գ. Սիրունյան

• Չրաղյան​ Լիլիթ ​​Աշոտի – ​Կառավարում 2-րդ կուրս
Թեմա «Զանգվածային լրատվական միջոցների դերը կառավարման համակարգում»:
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան

• Հախվերդյան Մարիա Քաջիկի ​– ​Իրավագիտություն 1-ին կուրս
Թեմա «Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցերը պատերազմական հանցագործությունների ժամանակ»:
Գիտ.ղեկավար՝ Լ. Մ. Մալխասյան, իրավ. գիտ. թ:

• Ակոյան​ Աստղիկ ​Ստեփանի​-Կառավարում 2-րդ կուրս
Թեմա « Պետության դերը հայ հանրության կառավարման գործում»:
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Գևորգյան տնտ. գիտ.թ., դոցենտ

• Սարգսյան Անի Սարգսի ​– Իրավագիտություն 2-րդ կուրս
Թեմա «Մարդու թրաֆիքինգը և շահագործումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից»:
Գիտ.ղեկավար՝ Ա. Հ. Սարդարյան, իրավ.գիտ.թ:

• Մանուկյան ​Կարինե​ Արկադիի​-Կառավարում» 2-րդ կուրս
Թեմա « Հայ առաքելական եկեղեցու դերը հանրության կառավարման գործում»
Գիտ. ղեկավար՝ Լ. Մկրտչյան տնտ. գիտ.թ., դոցենտ

3. Եզրափակիչ խոսք

Սույն թվականի մայիսի 20-ին ԵՀՀ Նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպված գիտաժողովը, որի շրջանակներում ուսանողները ներկայացրեցին հոգեբանության, մանկավարժության, անգլերեն լեզվի բառագիտության, երկրագիտության և քերականության բնագավառներում կատարած հետազոտությունների արդյունքները: Զեկույցների թեմաները հետևյալն էին՝

 • Մարինե Մարտիկի Սարգսյան – 4-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Մանկական վախերի տարիքային շարժընթացը»
 • Կարինե Գևորգի Ղազարյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Սթրես, սթրեսակայունություն»
 • Ռուզաննա Սամվելի Չոբանյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
  Թեմա՝ “English and American Idioms, Set Expressions and their Equivalents in the Armenian language”
  «Անգլիական և ամերիկյան դարձվածքները, պատկերավոր արտահայտություները և դրանց համարժեքները հայերենում»
 • Լիլիթ Կարենի Ավետիսյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
  Թեմա՝ “Christmas, New Year and Easter customs and traditions in the UK, the USA and the RA”
  «Սուրբ Ծննդյան, Ամանորի և Զատկի ավանդույթներն ու սովորույթները Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում և Հայաստանի Հանրապետությունում»
 • Նելլի Ահարոնի Աբրահամյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/ Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Անձի զարգացումը և ձևավորումը»
 • Կալիփսե Լևոնի Խուգոյան – 4-րդ կուրս, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ն. Ապրեսյան
  Թեմա՝ «Types of Sentences. The Sentence»
  «Նախադասություն: Նախադասության տեսակները»
 • Գայանե Գրիգորի Աթայան – 4-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի բարոյական դաստիարակության գործում»
 • Անահիտ Ռոբերտի Մարգարյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Ուսուցիչը՝ մանկավարժական գործընթացի գլխավոր դերակատար»
 • Լուսինե Ասատուրի Անդոկյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Բնավորության շեշտվածությունը»

 

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա
Ուսանողական գիտական ընկերության
20 մայիսի 2021 թ․ 14։00
Գիտաժողովի օրակարգ

1․ Ողջույնի խոսք

2․ Զեկույցներ՝

Մարինե Մարտիկի Սարգսյան – 4-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ «Մանկական վախերի տարիքային շարժընթացը»
 
Կարինե Գևորգի Ղազարյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ «Սթրես, սթրեսակայունություն»
 
Ռուզաննա Սամվելի Չոբանյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
Թեմա՝ “English and American Idioms, Set Expressions and their Equivalents in the Armenian language”
«Անգլիական և ամերիկյան դարձվածքները, պատկերավոր արտահայտություները և դրանց համարժեքները հայերենում»
 
Լիլիթ Կարենի Ավետիսյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
Թեմա՝ “Christmas, New Year and Easter customs and traditions in the UK, the USA and the RA”
«Սուրբ Ծննդյան, Ամանորի և Զատկի ավանդույթներն ու սովորույթները Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում և Հայաստանի Հանրապետությունում»
 
Նելլի Ահարոնի Աբրահամյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/ Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
Թեմա՝ «Անձի զարգացումը և ձևավորումը»
 
Կալիփսե Լևոնի Խուգոյան – 4-րդ կուրս, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
Գիտ. ղեկավար՝ Ն. Ապրեսյան
Թեմա՝ «Types of Sentences. The Sentence»
«Նախադասություն: Նախադասության տեսակները»
 
Գայանե Գրիգորի Աթայան – 4-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
Թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի բարոյական դաստիարակության գործում»
 
Անահիտ Ռոբերտի Մարգարյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
Թեմա՝ «Ուսուցիչը՝ մանկավարժական գործընթացի գլխավոր դերակատար»
 
Լուսինե Ասատուրի Անդոկյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ «Բնավորության շեշտվածությունը»
 
3․ Հարց-պատասխան, քննարկումներ
4․ Եզրափակիչ խոսք: