hyenru
hyenru

Ուսանողական Գիտական Ընկերություն

Սույն թվականի հունիսի 8-10-ը Նիդերլանդներում տեղի ունեցավ (կենսա)Բժշկական գիտությունների ուսանողների միջազգային կոնգրեսը, որը միջազգային հարթակներում հայտնի է նաև ISCOMS անունով։ Այս հասարակական կազմակերպությունը կազմավորված է ուսանողներից, որոնց նպատակն է խթանել ուսանողների շրջանում հետազոտությունը և վերջինիս միջազգայնացումը։
Սույն կոնգրեսին մասնակցության արդյունքում Երևանի “Հայբուսակ” համալսարանի ուսանողներ Աննա Սիմիկյանի և Լալեհ Ռաբիեի զեկույցները հրապարակվել են կոնգրեսի զեկույցների ժողովածուում։
Մեր ուսանողներին  մաղթում են նորանոր հաջողություններ։
BoA-2021

Սույն թվականի հունիսի 23-ին ԵՀՀ ընթերցասրահում տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի» և «Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների» ինստիտուտների Ուսանողական գիտական ընկերությունների համատեղ գիտաժողովը: Գիտաժողովի շրջանակներում ուսանողները ներկայացրեցին իրենց ոլորտների բնագավառներում կատարած հետազոտությունների արդյունքները

Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտ
Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ
Ուսանողական գիտական ընկերության
23 հունիսի 2021 թ․ 11։00
Գիտաժողովի օրակարգ

1. Ողջույնի խոսք

2. Զեկույցներ՝

• Տոնոյան Կարեն Հրաչյայի – Իրավագիտություն 3-րդ
Թեմա «Փախստականների կարգավիճակի արդի հիմնախնդիրները»:
Գիտ. Ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան, իրավ.գիտ. դ., պրոֆեսոր

• Թերզյան​ Անահիտ​ Հովսեփի​- Կառավարում 4-րդ կուրս
Թեմա « Անձնակազմի կառավարման մոտեցումները»:
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Գևորգյան տնտ. գիտ.թ., դոցենտ

• Ղազարյան ​Գրետա ​Արմանի ​ – Իրավագիտություն 3-րդ կուրս
Թեմա «Ընտանեկան Բռնության իրավական կարգավորումները ՀՀ-ում»:
Գիտ.ղեկավար՝ Թ. Զ. Գրիգորյան , իրավ.գիտ.թ.

• Հակոբյան ​Արմինե​ Զավենի
Սարգսյան​ Անժելիկա​ Արտակի
Թորոսյան Սրբուհի​ Գևորգի​-Կառավարում 1-ին կուրս
Թեմա «Տեղեկատվական մեծ տվյալների /Big Data/ ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա»:
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Ավագյան

• Առաքելյան Կարինե Գևորգի – Իրավագիտություն 2-րդ կուրս
Թեմա «Աշխատանքային պայմանագրերի հիմնախնդիրները ՀՀ իրավական համակարգում»:
Գիտ. ղեկավար՝ Ռ. Գ. Սիրունյան

• Չրաղյան​ Լիլիթ ​​Աշոտի – ​Կառավարում 2-րդ կուրս
Թեմա «Զանգվածային լրատվական միջոցների դերը կառավարման համակարգում»:
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան

• Հախվերդյան Մարիա Քաջիկի ​– ​Իրավագիտություն 1-ին կուրս
Թեմա «Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցերը պատերազմական հանցագործությունների ժամանակ»:
Գիտ.ղեկավար՝ Լ. Մ. Մալխասյան, իրավ. գիտ. թ:

• Ակոյան​ Աստղիկ ​Ստեփանի​-Կառավարում 2-րդ կուրս
Թեմա « Պետության դերը հայ հանրության կառավարման գործում»:
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Գևորգյան տնտ. գիտ.թ., դոցենտ

• Սարգսյան Անի Սարգսի ​– Իրավագիտություն 2-րդ կուրս
Թեմա «Մարդու թրաֆիքինգը և շահագործումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից»:
Գիտ.ղեկավար՝ Ա. Հ. Սարդարյան, իրավ.գիտ.թ:

• Մանուկյան ​Կարինե​ Արկադիի​-Կառավարում» 2-րդ կուրս
Թեմա « Հայ առաքելական եկեղեցու դերը հանրության կառավարման գործում»
Գիտ. ղեկավար՝ Լ. Մկրտչյան տնտ. գիտ.թ., դոցենտ

3. Եզրափակիչ խոսք

Սույն թվականի մայիսի 20-ին ԵՀՀ Նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպված գիտաժողովը, որի շրջանակներում ուսանողները ներկայացրեցին հոգեբանության, մանկավարժության, անգլերեն լեզվի բառագիտության, երկրագիտության և քերականության բնագավառներում կատարած հետազոտությունների արդյունքները: Զեկույցների թեմաները հետևյալն էին՝

 • Մարինե Մարտիկի Սարգսյան – 4-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Մանկական վախերի տարիքային շարժընթացը»
 • Կարինե Գևորգի Ղազարյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Սթրես, սթրեսակայունություն»
 • Ռուզաննա Սամվելի Չոբանյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
  Թեմա՝ “English and American Idioms, Set Expressions and their Equivalents in the Armenian language”
  «Անգլիական և ամերիկյան դարձվածքները, պատկերավոր արտահայտություները և դրանց համարժեքները հայերենում»
 • Լիլիթ Կարենի Ավետիսյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
  Թեմա՝ “Christmas, New Year and Easter customs and traditions in the UK, the USA and the RA”
  «Սուրբ Ծննդյան, Ամանորի և Զատկի ավանդույթներն ու սովորույթները Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում և Հայաստանի Հանրապետությունում»
 • Նելլի Ահարոնի Աբրահամյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/ Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Անձի զարգացումը և ձևավորումը»
 • Կալիփսե Լևոնի Խուգոյան – 4-րդ կուրս, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ն. Ապրեսյան
  Թեմա՝ «Types of Sentences. The Sentence»
  «Նախադասություն: Նախադասության տեսակները»
 • Գայանե Գրիգորի Աթայան – 4-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի բարոյական դաստիարակության գործում»
 • Անահիտ Ռոբերտի Մարգարյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
  Թեմա՝ «Ուսուցիչը՝ մանկավարժական գործընթացի գլխավոր դերակատար»
 • Լուսինե Ասատուրի Անդոկյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
  Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
  Թեմա՝ «Բնավորության շեշտվածությունը»

 

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա
Ուսանողական գիտական ընկերության
20 մայիսի 2021 թ․ 14։00
Գիտաժողովի օրակարգ

1․ Ողջույնի խոսք

2․ Զեկույցներ՝

Մարինե Մարտիկի Սարգսյան – 4-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ «Մանկական վախերի տարիքային շարժընթացը»
 
Կարինե Գևորգի Ղազարյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ «Սթրես, սթրեսակայունություն»
 
Ռուզաննա Սամվելի Չոբանյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
Թեմա՝ “English and American Idioms, Set Expressions and their Equivalents in the Armenian language”
«Անգլիական և ամերիկյան դարձվածքները, պատկերավոր արտահայտություները և դրանց համարժեքները հայերենում»
 
Լիլիթ Կարենի Ավետիսյան – 2-րդ կուրս մագիստրատուրա, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
Գիտ. ղեկավար՝ Գ. Մնոյան
Թեմա՝ “Christmas, New Year and Easter customs and traditions in the UK, the USA and the RA”
«Սուրբ Ծննդյան, Ամանորի և Զատկի ավանդույթներն ու սովորույթները Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում և Հայաստանի Հանրապետությունում»
 
Նելլի Ահարոնի Աբրահամյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/ Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
Թեմա՝ «Անձի զարգացումը և ձևավորումը»
 
Կալիփսե Լևոնի Խուգոյան – 4-րդ կուրս, «Մասնագիտական մանկավարժություն» /Անգլերեն և գրականություն/
Գիտ. ղեկավար՝ Ն. Ապրեսյան
Թեմա՝ «Types of Sentences. The Sentence»
«Նախադասություն: Նախադասության տեսակները»
 
Գայանե Գրիգորի Աթայան – 4-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
Թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի բարոյական դաստիարակության գործում»
 
Անահիտ Ռոբերտի Մարգարյան – 2-րդ կուրս, «Ընդհանուր մանկավարժություն» /Տարրական մանկավաժություն և մեթոդիկա/
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Տիգրանյան
Թեմա՝ «Ուսուցիչը՝ մանկավարժական գործընթացի գլխավոր դերակատար»
 
Լուսինե Ասատուրի Անդոկյան – 2-րդ կուրս, «Հոգեբանություն»
Գիտ. ղեկավար՝ Ա. Վահանյան
Թեմա՝ «Բնավորության շեշտվածությունը»
 
3․ Հարց-պատասխան, քննարկումներ
4․ Եզրափակիչ խոսք: