hyenru
hyenru

Հետբուհական կրթություն

Հայցորդ ձևակերպվելու համար անձի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը տրվում է հաստատության ղեկավարի անունով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին)
  • հրատարակված գիտական աշխատությունների ցուցակը կամ ընտրած մասնագիտությունից գիտական ռեֆերատ.
  • ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի)
  • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (եթե դիմողն աշխատում է)։

Երևանի “Հայբուսակ” Համալսարանի ասպիրանտուրայի բաժինը հայտարարում է հայցորդների 2021թ․ ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտություններով․

Ը․ 00.002 – Տնտեսագիտության և նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

ԺԴ ․00․15 – Վիրաբուժություն

ԺԲ․00․00 – բժշկական գիտություններ   

ԺԲ․00․01 – Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական       և իրավական ուսմունքների պատմություն

ԺԳ․00․01 – Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

Հայտերն ընդունվում են մինչև մայիսի 28-ը No 412 սենյակում ժ․ 10:00-15:00

Ասպիրանտուրայի բաժին