hyenru
hyenru

Գիտական կյանք

Երևանի Հայբուսակ համալսարանի» գիտական խորհրդի՝ 2021 թվականի հունիսի 28-ի նիստում ԵՀՀ ասիստենտ, ֆիզմաթ․ գիտ. թեկնածու Նարեկ Մարգարյյանին շնորհված դոցենտի գիտական կոչումը հաստատվել է  ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից՝ 23.08.2021թ. հ. 19 նիստում։

Շնորհավորում ենք Նարեկ Մարգարյանին և մաղթում գիտամանկավարժական նորանոր նվաճումներ։

Լիագումար նիստ

Zoom Meeting ID: 381 769 2679

Passcode:   038654

12:00 – 12:06 – Ողջույնի խոսք – ռեկտոր Ս. Հարությունյան

12:07 -12:10 – Որոշ կազմակերպչական հարցեր – պրոռ․Մ․ Աբրահամյան

Մասնագիտական նիստեր

Յուրաքանչյուր զեկուցմանը հատկացվում է առավելագույնը 10 րոպե, քննարկմանը՝ 5 րոպե

Բժշկագիտություն և բնական գիտություններ
Մանկավարժություն և հոգեբանություն
ԻրավագիտությունՏնտեսագիտություն

Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանի ակադեմիական կազմի գիտական նստաշրջան

Հարգելի գործընկերներ,

Ս/թ հունիս ամսին կայանալու է Երևանի Հայբուսակ համալսարանի ակադեմիական կազմի գիտական նստաշրջանը՝ 2020/2021 ուստարում կատարված գիտական և գիտամեթոդական աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այդ զեկուցումների հիման վրա հուլիսին կհրապարակվի ԵՀՀ գիտական և գիտամեթոդական հանդեսի 2021թ․ համարը։

 Խնդրում եմ մինչև հունիսի 12-ը գիտական մաս` haybusaksci@gmail.com և tigpetrosyan@mail.ru հասցեներին ուղարկել զեկուցման/ների 

Ա․վերնագիրը/ները

Բ․ հեղինակի/ների անուն, ազգանուն, պաշտոն, կազմակերպության անվանումները 

Գ․ «Ամփոփագիրը» և «Հիմնաբառերը» 

Նստաշրջանում զեկուցել և ԵՀՀ ԳԳ Հանդեսում հրապարակվել կարող են նաև Ձեր գործընկերները՝ այլ գիտական հաստատություններում գործող հետազոտական խմբերից։ 

ԵՀՀ Գիտական Հանդեսում հրապարակման համար նյութերը՝ հոդվածի տեսքով, հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով ներկայացնել մինչև հունիսի 20-ը։

Գիտական հանդեսում հրատարակման համար բնագիրը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափանիշներին ու պահանջներին՝

1) Էջի չափը՝ A5 (14.8×21.0 սմ); hոդվածի ծավալը` մինչև 10 էջ:

2) Վերնագիրը (կողմնորոշումը` կենտրոն), տառատեսակը` թավ:

3) Ներքևում` հեղինակի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, կազմակերպության անվանումը:

4) Ամփոփագիրը և Հիմնաբառերը

5) Տառատեսակը՝ հայալեզու հրապարակումների համար՝ GHEA Grapalat (Armenian Unicode), անգլալեզու և ռուսալեզու հրապարակումների համար՝ Times New Roman:

6) Տառաչափը՝ 12:

7) Միջտողային հեռավորությունը՝ 1 (Single):

Սահմանները՝ բոլոր կողմերից 2 սմ:

9) Էջադրումը`

ա. էջի ներքևում (footer),

բ. կողմնորոշումը` կենտրոն:

10) Օգտագործված աղբյուրների և գրականության հղումները բերվում են քառակուսի փակագծերում՝ միացյալ և հաջորդական համարակալումով, օրինակ՝ [1], 

11) Բնագրին հաջորդում է գրականության ցանկը: Հոդվածի վերջում, «Գրականություն» բաժնում, նույն հաջորդականությամբ բերվում է գրականության ցանկը՝ 12 տառաչափով, բնագրի լեզվով::

12) գրականության ցանկից հետո` բնագրից տարբերվող երկու լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն)` ներկայացնել 2), 3), 4) կետերը։

13) Հոդվածի հետ տպագրության ներկայացված նկարները, գծանկարները և այլ վիզուալ նյութերը ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ ներմուծված հոդվածի մեջ WORD ծրագրում իբրև նկարներ (paste special/as picture) և EXCEL ֆայլով (գծապատկերների և այլ դեպքերում): Հոդվածում նկարների հղումները բերվում են հապավումով. օրինակ՝ «(տե՛ս նկ. 8)» կամ «ինչպես հետևում է նկ. 4-ից»:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 

Հեղինակի անունը, հայրանունը, ազգանունը (առանց կրճատումների) 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը 

Հոդվածի վերնագիրը 

Հեռախոսի համարը (աշխատանքային, բջջային)

Տեղեկագրում հոդվածների վերաբերյալ բոլոր հարցերով կարող եք դիմել  tigpetrosyan@mail.ru հասցեով:

Ընթերցել և ներբեռնել՝ այստեղ