hyenru
hyenru

Գիտական խորհուրդ

ԿԱԶՄ

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/2021-2022/

 

 

ԳԽ անդամներ

Գիտ. աստիճ

Պաշտոն

1

Հարությունյան Սուրեն Լևոնի

 

Ռեկտոր

2

Աբրահամյան Մարտին Գրիգորի

Ֆմգդ. պրֆ.

ԳԽ նախագահ

3

Պետրոսյան Տիգրան Ռազմիկի

կգթ,դոց

Գիտքարտուղար

4

Ավագյան Մկրտիչ Նորայրի

բժգթ.դոց

Ավանդ բժշկ ամբ․դոց․

5

Ավետիսյան Զուբեիդա Ալեքսանդրի

կգթ.դոց

Ֆիզիոլոգիայիամբ․ վարիչ

6

Բալայան Մերի Սարգիսի

ման. գթ

Հուման․ ինստ․ տնօրեն

7

Բորոյան Ռուբեն Ռոմենի

բժ.գդ,պր

Վիրաբուժ․ ամբ․ պրոֆ

8

Բոստանջյան Վարդան Բաբկենի

Տնտ.գդ.պր

Տնտ․ինստ․ գիտ խորհրդատւ

9

Գևորգյան Գայանե Արշիկի

տգթ,դոց

Տնտ․ամբիոնի վարիչ

10

Ասատուրյան Սերգեյ Ռաֆայելի

Տգթ, դոց

Տնտ․ ամբիոնի դոցենտ

11

Թորոսյան Եվա Ալեքսեյի

բժգթ.դոց

Գինեկոլոգ․ ամբ․ վարիչ

12

Եղիազարյան Անուշ Կարապետի

մգդ․, պրֆ

Դիզայնի ամբ․ վարիչ

13

Պետրոսյան Հայկ Համայակի

մգդ.պրֆ

Մանկավ․ ամբ․ վարիչ

14

Մալխասյան Լիանա Մալխասի

Իրավ․գթ

Իրավագ․ ինստ․ տնօրեն

15

Սաֆարյան Գառնիկ Հրաչի

Իգդ,պրֆ

Ռեկտորի խորհրդական

16

Վահրադյան Հասմիկ Գուրգենի

Կենս.գդ.պր

Կենսաքիմիայիամբ․ վարիչ

17

Տոնոյան Գառնիկ Արտաշեսի

Կգթ. դոց

Ֆիզ, մաթ․ և ինֆ․ ամբ․վարիչ

18

Բալայան Նաիրա Մելսիկի

բան. գթ, դոց

 Հայ.լ. և գրակ ամբ. վարիչ

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐ/2021-2022/

 

 

 

 

 

1

Մոհամեդ Արուս

Բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆ․

“Neurosurgery Center”, Համբուրգ, Գերմանիա

2

Ջորջ Խոուրի

Բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆ․

“Hamburg Esthetic Clinic”-ի տնօրեն, Գերմանիա

3

Մարիա Անջելո Կատար

Բժշկագիտության դոկտոր

“Shape Clinic”-ի տնօրեն, Քուվեյթ

4

Արսեն Բաբայան

Բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆ․

“Spine & Joint Center”, Մյունխեն, Գերմանիա

5

Դիանա Բալասանյան

Բանասիրության դոկտոր

Տեներիֆի համալսարան, Իսպանիա