hy
hy

ԲԱՑԱՌԻԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ այլ բուհերից տեղափոխվող ուսանողների համար

ԲԱՑԱՌԻԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
այլ բուհերից տեղափոխվող ուսանողների համար 

Երևանի “Հաբուսակ” Համալսարանը կպահպանի հետևյալ վարձաչափերը՝

 Ստոմատոլոգիա 550000AMD
 Բուժական գործ 550000AMD
 Ֆարմացիա 550000AMD
 Բնօգտագործում և բնապահպանություն 550000AMD
 Կառավարում 300000AMD
 Տնտեսագիտություն 300000AMD
 Ինֆորմատիկա 300000AMD
 Ֆինանսներ 300000AMD
 Հոգեբանություն 250000AMD
 Մասնագիտական մանկավարժություն/Անգլերեն լեզու և գրականություն 250000AMD
 Ընդհանուր մանկավարժություն/տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 250000AMD
 Իրավագիտություն 330000AMD
 Միջազգային հարաբերություններ 330000AMD
 Դիզայն 250000AMD
 Հագուստի մոդելավորում 250000AMD

Leave a Reply